Aikido Vilassar

I Embukai de Aikido en Vilanova del Vallès